Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

I- ÖDEMELER Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50’ si, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 21 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda toplam gezi bedelinin %35’ i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. TATİLZON kredi kartı bilgilerini hiçbir koşulda 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahüt eder

II- İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER

Not: Uçaklı Programlar da havayolu tarafından iptali yapılamadığı için rezervasyonun iptal ve iadesi yapılamamaktadır.


1- a- Seyahat acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden ötürü geziyi hareket tarihinden 3 gün önce iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

b- Tüketici, satın almış olduğu ürününün tarih veya isim değişikliğini 7 gün önce değişiklik veya tarih ertelemesi yapabilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

c- Tüketici, satın almış olduğu ürünün giriş tarihine 7 günden az kalan misafirlerimizin hiç bir şekilde isim değişikliği, tarih değişikliği ve iptal etmek gibi hakları bulunmamaktadır.

2- a- Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir. İş bu madde festivallerde ve paket turlarda geçerli değildir.Tüketici, Rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 29-21 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, 20 günden az bir süre kala ise tamamını TATİLZON’a ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.

b- Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, ise gezi bedelinin tamamını TATİLZON’a ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.

c- Erken rezervasyon sigortası yaptıran misafirler giriş gününe 72 saat kala kesintisiz otel rezervasyonlarını iptal etme hakkına sahiptirler.Sigorta iptal edilmez, prim iadesi yapılmaz. Kapsam dışı haller; harp veya harp mahiyetindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma ve buna benzer hallerden doğan iç karışıklıklar, terör olayları, salgın ve yaygın hastalıklar, deprem, sel, yanardağ püskürmesi, yer kayması, doğal afetlerdir.

d- ERKEN REZERVASYON SİGORTASI yaptırmayan misafirler ve rezervasyonlar için İPTAL-VAZGEÇME- DEĞİŞİKLİK sözleşme şartlarındaki ( b ) maddesi geçerlidir.

e- Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

3- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Seyahat acentesi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4- Mücbir sebepler: Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Yolcunun veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları ve/veya ölümleri de mücbir sebeptir.

5- Seyahat acentesi, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

III- GENEL HÜKÜMLER

1- Tura katılan tüketicinin, her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır.Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2- Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentesi’ nin ayrıca ve açıkca ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

3- Tüketiciye ait bagajların veya eşyalarının kaybı veya hasarı durumunda, Seyahat Acentesi personelinin AĞIR KUSURUNDAN doğmuş olması halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın veya eşyanın veya içinde bulunan eşyalarının maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’ si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Seyahat Acentesi tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat Acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

4- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ dahil değildir. Seyahat Acentasının vize alma taahhüdü yoktur.

5- Seyahat Acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden yapebileceği gibi, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

6- Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Seyahat Acentesi sorumludur. Seyahat Acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7- Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetklisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

8- Tüketicinin satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9- Seyahat Acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuş, ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.

10- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Seyahat Acentesi’ nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acentesi’ nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rucu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

11- Seyahat Acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Seyahat Acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi haasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Seyahat Acentesi’ nin işleten sıfatı olmaması nedeni ile 1. derecede sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle Seyahat Acentesi, tüketiciye karşı asli fail gibi sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir. Seyahat Acentesi asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar müşterisine karşı sorumlu olacaktır.

12- Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY., 4288SY., 2634 SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’ nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’ nin Türkiye’ de tatbik bulunan TÜRSAB  hükümleri tatbik olunacaktır. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

IV- FESTİVALLER VE PAKET TURLAR HAKKINDA HÜKÜMLER

1-Festival katılımcıları ziyaretleri sırasında çekilmiş olan ses ve görüntü kayıtlarının Tatilzon tarafından kullanılmasını kabul ederler. 

2-18 yaş altındaki katılımcıların festival katılımları için sözleşme velileri tarafından imzalanmalıdır. 

3-Festival alanlarında 18 yaş altı misafirlerin alkol kullanmaları kesinlikle yasaktır. Bu misafirlere alkol sunumu yapılmayacak olup gerekli kimlik kontrolleri yapılacaktır. Buna rağmen alkol kullanan 18 yaş altı misafirlerin uğradığı zararlar ya da 3. Kişilere verdikleri zararlardan kullanan misafir sorumludur.

4-Festival alanında ve festivalin düzenlendiği otelde diğer misafirleri rahatsız eden, olay çıkarak, kavga vb durumlara karışan misafirleri Tatilzon otelden çıkarma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda para iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca otelin veya 3. Kişilerin uğradıkları her türlü zararlardan hukuki ve cezai sorumluluk bu kişiye ait olacaktır. Tatilzon'un herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde zararı verene rücu hakkı bulunmaktadır. 

5-Müşteriler otele vermiş oldukları zarardan sorumlu olup otelin zararını tazmin ile mükelleftir. Tatilzon'un bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tatilzon'un herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde zararı verene rücu hakkı bulunmaktadır.

6-Festival alanında, festivalin yapıldığı otelde ve ulaşımın sağlandığı araçlarda unutulan kaybolan ya da çalışan eşyalar ile ilgili Tatilzon'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

7-Herhangi bir şekilde kaparolu satış yapılmamakla birlikte festival dönemlerinde kaparo ödenerek rezervasyon yapılmış olmasına rağmen, kalan sözleşme bedelinin ödenmemesi veya iptal talebinde bulunulması halinde herhangi bir iade yapılmayacaktır. Kaparo cayma bedeli olarak Tatilzon'un uhdesinde kalır.

8-Festival alanında müşterilerden güvenlik amacı ile kimlik ibrazı istenebilir. Müşteriler istenilmesi durumunda kimlik ibraz etmeyi kabul etmiştir.

9-Festival alanında Tatilzon'un ya da basın tarafından görüntü alınabilir. Müşteri alınan görüntülerinin kullanılmasını kabul etmiştir. 

10-Festival alanına kesici madde, yanıcı madde, vb maddelerin sokulması kesinlikle yasaktır.

11-Festival alanında yüksek sese maruz kalınacağı hususunda müşteriler bilgilendirilmiştir.

12-Müşteriler festival alanında ve festivalin yapılacağı otelde tesisin kurallarına uymayı kabul etmişlerdir

13-Rezervasyon formuna girilen bilgiler esas alınacağından bu forma girilen yanlış ya da hatalı bilgilerden doğacak olan aksamalarda Myfest sorumlu tutulamaz.

14-Katılımcı rezervasyon bilgi değişikliklerini en geç 14 gün kala Myfest’e bildirmekle yükümlüdür.

15-Yanlış, eksik, geç bildirilen bilgiden kaynaklı oluşabilecek problemlerde Myfest sorumlu tutulamaz.

16-Erken rezervasyon biletlerinde iptal yapılmamaktadır. 14 Mart 2023’e kadar yapılan iade taleplerinde %100 , 29 Mart’a kadar ise %50 iade yapılmaktadır.29 Mart’tan sonra iade yapılmamaktadır. İade 30 takvim günü içerisinde gerçekleşir.

17-Katılımcı otele check-in yaparken kimlik fotokopisi vermeyi kabul eder.

18-Rezervasyonun tamamlanması için ödemenin tamamının gerçekleşmesi gerekmedir.

19-Rezervasyon formu girildikten sonra 7 takvim günü içerisinde tüm ödemesi tamamlanmayan odaların rezervasyonları otomatik olarak iptal olur. İptal olan odada ödenen tutar var ise iade ödemesi iade şartlarınca yapılır.

20- 13 Nisan 18:00’den itibaren tüm mazaretler dahil olmak üzere ödemenin iadesinin talep etmeyeceğini kabul eder.

21-İptal olan odaların yeni katılım talebi halinde Myfest kontenjan garantisi veremez.

22-Ödemesi tamamlanmış rezervasyonlarda Voucher Numarasına sahip katılımcılar bu kodu bir başkasına devredemeyeceğini kabul eder.

23-Rezervasyon ve ödeme yapmanız size Myfest katılım garantisi vermemektedir. Myfest’e bağlı Myfest kitle yönetimi ekibi en geç 15 gün içerisinde size para iadesi yaparak sebep belirtmeksizin rezervasyonuzu iptal etme hakkını saklı tutar.

24-Sadece erkek katılımcılardan oluşan arkadaş gruplarının rezervasyonları kabul edilmeyecektir. Ücreti ödemiş olsa dahi iade yapılıp rezervasyonu iptal edilecektir.

25-Katılımcı organizasyon alanında veya kendi odasında meydana getirdiği hasarları kabul eder.

26-Myfest etkinlik öncesinde veya esnasında uygun görmediği kişileri ücretleri iade edilmek koşuluyla etkinlik alanına almama/etkinlik alanından çıkarma hakkını saklı tutar.

27-Katılımcılar, kayıt yaptırdıkları oda arkadaşları ile check-in yapmak zorundadır. Harici durumlarda festival promosyonlarından faydalanamazlar. Promosyon kullanmış katılımcıların promosyonları iptal edilir ve oluşacak fiyat farkını ödemeyi kabul ederler.

 

HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ: Ayıplı veya Kusurlu hizmet sunulması halinde TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir.

HİZMET GARANTİSİ: Yeterli katılımın olması ve mücbir sebeplerin olmaması halinde acente, gezi hakkında, verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Seyahat acentesinin kısmen veya tamamen yukarıda yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde müşteriye yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB hükümlerine göre tespit olunacağı taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

Whatsapp Hattımız (0850) 308 26 54
Hemen Arayın (0212) 539 26 54